1. Par mums

Aquamarinepirita OÜ un Aquamarine Hotel Tallinn (, Pirita tee 20 A-hone, Tallina, Igaunija, 10127 ).

  1. Personas dati un personas datu apstrāde

Mēs apstrādājam personas datus savā ikdienas saimnieciskajā darbībā. Mēs varam būt gan personas datu apstrādātājs, gan pārzinis.

Kā apstrādātājs personas datus saņemam no saviem līgumiskajiem partneriem, kas galvenokārt ir ceļojumu aģentūras, rezervācijas uzņēmumi, kā arī citas personas, kas nodarbojas ar izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu un ar kuru starpniecību esat pasūtījuši mūsu piedāvātās naktsmājas un/vai kādu citu pakalpojumu. Kā apstrādātājs personas datus apstrādājam atbilstoši pārziņa rakstiskajām norādēm.

Kā pārzinis saņemam personas datus tieši no Jums (Jūs). Darbojoties kā datu pārzinis, mēs paši nosakām personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus. Par personas datu apstrādes mērķiem, Jūsu tiesībām un mūsu pienākumiem un atbildību saistībā ar personas datu apstrādi Jūs precīzāk informējam privātuma paziņojumā.

  1. Vērtības un pamatprincipi, ko ievērojam personas datu apstrādē

Vadāmies pēc principa, ka katrai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību. Rūpīgi attiecamies pret Jūsu personas datiem un darām visu iespējamo, lai Jūsu personas dati būtu aizsargāti. Apzināmies, ka pasaule ap mums mainās un mums jāmainās tai līdzi. Tādēļ analizējam ar personas datu apstrādi saistītos riskus un pielietojam atbilstošus pasākumus, lai šos riskus mazinātu.

Mēs personas datus apstrādājam likumīgi. Nosakām skaidrus mērķus un apstrādājam personas datus tikai šiem mērķiem. Apkopojam un apstrādājam tikai atbilstošus un vajadzīgus personas datus.

Piemērojam dažādus pasākumus (fiziskus, tehniskus, organizatoriskus), lai aizsargātu personas datus no nelikumīgas vai patvaļīgas iznīcināšanas, nozaudēšanas, pārveidošanas, izpaušanas, iegūšanas vai neatļautas piekļuves tiem.

Ja mēs apstrādājam personas datus, balstoties uz personas piekrišanu, tad lūgums sniegt piekrišanu ir skaidri atšķirams un saprotami formulēts. Rēķināmies ar to, ka jebkuru sniegto piekrišanu ir tiesības atsaukt.

Personas datus nododam mūsu datu apstrādātājam. Tāpat arī valsts iestādei vai uzraudzības iestādei, kurai ir likumīgas tiesības saņemt personas datus.

No saviem līgumiskajiem partneriem pieprasām un sagaidām rūpīgu un ētisku personas datu apstrādi, kā arī personas datu turēšanu drošībā.

Personas datus glabājam tikai tik ilgi, cik to pieprasa tiesību akti vai līgums, vai ir nepieciešams mūsu komercdarbībai. Izbeidzot glabāšanu, neatgriezeniski dzēšam personas datus.

Apzināmies, ka mūsu spēkā esošo privātuma prasību izpilde notiek ar mūsu darbinieku starpniecību. Tādēļ uzskatām par būtisku un liekam uzsvaru uz to, lai mūsu darbinieki zinātu un pildītu privātuma prasības.

  1. Sīkdatnes

Savā mājaslapā izmantojam sīkdatnes, kurām varat piekrist, ja vēlaties lietot mūsu mājaslapu. Sīkdatnes palīdz mums uzlabot un padarīt Jums piedāvātos pakalpojumus ērtāk pieejamus.

Apkopojam datus par to, kā Jūs izmantojat mūsu mājaslapu un/vai lietotni. Papildus apkopojam informāciju par Jūsu datoru vai ierīci, piemēram, IP adresi, Jūsu izmantoto pārlūkprogrammu un valodas iestatījumus. Šos datus izmantojam statistikas mērķiem, lai uzlabotu mūsu mājaslapas un lietotnes un attēlotu Jums pielāgotu saturu.

Ja vēlaties, lai mājaslapā Jūsu personas dati netiktu apstrādāti, savā pārlūkprogrammā varat aktivizēt privātās pārlūkošanas (private browsing) funkciju.

  1. Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu personas datiem

Jums ir kontrole pār saviem personas datiem. Tostarp Jums ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, lūgt, lai personas dati tiek laboti, tiesības tikt aizmirstam, tiesības ierobežot personas datu apstrādi, iebilst personas datu apstrādei, tiesības uz datu pārnesamību un tiesības atsaukt personas datu apstrādei sniegto piekrišanu.

Ja Jums ir jautājumi vai lūgumi saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, rakstiet mums uz e-pasta adresi: (info@aquamarinehotel.ee). Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijā: (www.aki.ee).

  1. Privātuma politikas spēkā esamība un pieejamība

Privātuma politiku varam ik palaikam atjaunināt. Spēkā esoša privātuma politika ir pieejama mūsu mājaslapā: www.aquamarinehotel.ee